ul. Warszawska 241 A, Częstochowa

+48 790 555 773 biuro@fenestraczest.pl

Współczynnik przenikania ciepła dla okien spełniających WT2021

Zgodnie z dyrektywą europejską 2010/31/UE od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki powinny się charakteryzować niemal zerowym zapotrzebowaniem na energię niezbędną do ich ogrzewania. Nowy standard energetyczny uzyskamy dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię oraz wykorzystaniu źródeł odnawialnych

 Od 2021 r. jednorodzinne domy mieszkalne powinny się charakteryzować wskaźnikiem na poziomie poniżej 70 kWh/(m2.rok) zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wykorzystywaną do ogrzewania, wentylacji pomieszczeń oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo, w budynkach wyposażonych w instalację chłodzenia pomieszczeń, wskaźnik ten ustalono do 5 kWh/(m2.rok) . Zatem szczególną rolę w takich budynkach będą odgrywały nowoczesne, szczelne, energooszczędne okna.

Współczynnik przenikania ciepła dla okien spełniających WT2021

W oknach budynku współczynnik przenikania ciepła nie będzie mógł przekraczać 0,9 W/(m2∙K). Natomiast okna połaciowe będą się mogły charakteryzować współczynnikiem wyższym o 0,2 , czyli nie przekraczającym 1,1 W/(m2∙K). Ma to związek z tym, że szyba zespolona odchylona od pionu ma niższą izolacyjność cieplną niż usytuowana pionowo. Największy wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw ma izolacyjność cieplna oszklenia (z uwagi na największy udział w powierzchni okna). Na rynku jest duży wybór szyb zespolonych o różnych wartościach współczynnika przenikania ciepła Ug.

Najczęściej stosowane są pakiety trzyszybowe, które charakteryzują się współczynnikiem 0,5 lub 0,6 W/(m2.K). Dostępne są również zestawy czteroszybowe wypełnione kryptonem o współczynniku przenikania ciepła nawet do 0,3 W/(m2.K), czyli na poziomie zbliżonym do izolacyjności cieplnej współczesnych ścian. Są to jednak oszklenia masywne, wymagające wzmocnienia konstrukcji ramy skrzydeł okiennych. Aby okna miały izolacyjność cieplną na poziomie Uw ≤ 0,9, standardem jest oszklenie trójszybowe wypełnione argonem. Lepszą izolacyjność cieplną oszklenia osiąga się, stosując szyby z powłokami niskoemisyjnymi, na przykład szkło termofloat, i wypełniając przestrzeń międzyszybową argonem lub kryptonem.

Rolety zewnętrzne Częstochowa

Ramki dystansowe też mają znaczenie

Na krawędziach pakietów szybowych tafle szkła zespala się z ramką dystansową. Kiedyś powszechne były ramki aluminiowe, które niestety pogarszały w tym miejscu izolacyjność cieplną oszklenia. W najbardziej energooszczędnych oknach oszklenia mają ramki z tworzyw sztucznych lub ze stali nierdzewnej połączonej z tworzywami, bo te zdecydowanie słabiej przewodzą ciepło. Zmniejsza się dzięki temu także ryzyko występowania kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni oszklenia, co jest mocnym argumentem na korzyść ich stosowania. 

Zastosowanie dostępnych rozwiązań technicznych – ram i oszkleń – umożliwia spełnienie wymagań, które obowiązują już od 2021 r.

Zapraszamy do salonu Fenestra-Galeria Okien i Drzwi w Częstochowie